Shanghai Spirit TV (2007)

September 21st, 2009 § 0 comments § permalink

sstv-5sstv-1sstv-3sstv-4

Basic VI elements of Shanghai Spirit TV 上海精神电视台基础视觉识别元素 (2007)

School Project at Raffles VIS